fbpx

ทำไมเงินเดือนคนทำงานสายดาต้า (DATA) ถึงสูง เพราะดาต้าสำคัญแบบนี้ไงล่ะ

business-developer-hand-using-kanban-board-framework-virtual-modern-computer-showing-innovation-agile-software-development-lean-project-management-tool-fast-changes-concept_,data,data analysis , เก็บข้อมูล,ข้อมูลลูกค้า,ทำการตลาด,การตลาดออนไลน์, online marketing, digital marketing, กลยุทธ์การตลาด, วางแผนการตลาด,เจาะกลุ่มเป้าหมาย

เพราะดาต้าสำคัญ!! การทำการตลาดด้วยการใช้ข้อมูล (data) เป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก เนื่องจากมันสามารถส่งผลถึงความสำเร็จของธุรกิจของคุณ ดังนั้นเรามาทำความเข้าใจว่าทำไมการใช้ data ในการตลาดมีความสำคัญอย่างมากกันดีกว่าค่ะ

ทำไมการใช้ Data ในการตลาดมีความสำคัญอย่างมาก

1. ทราบความต้องการของลูกค้า

การใช้ data ช่วยให้เราทราบถึงความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้า โดยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก เราสามารถรับรู้ว่าลูกค้าต้องการสินค้าหรือบริการอะไร สิ่งที่พอใจและไม่พอใจ และสิ่งที่สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า เราสามารถปรับกลยุทธ์การตลาดและการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าได้อย่างแม่นยำมากยิ่งขึ้น

2. ประสิทธิภาพในการตลาด

การใช้ data ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในกิจกรรมตลาด โดยทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับตลาดเป้าหมาย เราสามารถเลือกใช้

– ช่องทางการตลาดที่เหมาะสม 

– เน้นกลุ่มเป้าหมายที่ถูกต้อง 

– ปรับแก้กลยุทธ์การตลาดให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมตลาด เช่น การเลือกสื่อโฆษณาที่เหมาะสม 

– เนื้อหาที่น่าสนใจสำหรับกลุ่มเป้าหมาย หรือโปรโมชั่นที่เฉพาะเจาะจง ทำให้เราเข้าถึงลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ เรายังสามารถ ”วัดและวิเคราะห์ผลการตลาดได้ในแต่ละรอบ โดยการใช้ data ในการวิเคราะห์ผลการตลาด” เราสามารถปรับปรุงกลยุทธ์และกิจกรรมตลาดให้ดียิ่งขึ้นในอนาคต ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง

3. การตอบสนองได้ทันที

ด้วยการใช้ data ในการตลาด เราสามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างทันท่วงที โดยตัดสินใจและปรับแก้กลยุทธ์การตลาดในเวลาที่เหมาะสม เช่น เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงในตลาด เราสามารถปรับปรุงสินค้าหรือบริการให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าทันที

4. การติดตามและวัดผลจาก Data

การใช้ data ในการตลาดช่วยให้เราสามารถ”ติดตามและวัดผลของกิจกรรมตลาด”ได้อย่างแม่นยำ โดยทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับผลการตลาด เราสามารถวิเคราะห์ว่ากิจกรรมตลาดมีผลเชิงบวกหรือลบต่อธุรกิจ และสามารถปรับแก้กลยุทธ์หรือแผนการตลาดในอนาคตเพื่อประสบความสำเร็จได้

ในสังคมปัจจุบันที่เต็มไปด้วยข้อมูล การใช้ ข้อมูล ในการตลาดเป็นเครื่องมือที่สำคัญอย่างยิ่ง เพราะช่วยให้เรามีข้อมูลและความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับลูกค้าที่ถูกต้อง ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด ทำให้แผนธุรกิจที่เราวางไว้สามารถใช้ได้ เห็นผลจริง การตลาดต่อไปในอนาคตจะแข่งขันกันด้วย Data ว่าใครมีมากกว่าและแม่นยำกว่ากัน เพื่อสามารถเข้าใจและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของธุรกิจได้อย่างรู้ใจ ผู้มีความเชี่ยวชาญด้านข้อมูลจึงสำคัญอย่างมากในองค์กร เพราะองค์กรเห็นถึงความสำคัญของ data อย่างที่เราพูดถึงกันค่ะ

สนใจวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า คลิ๊ก

Data Analysis Portfolio


พูดคุยกับเรา คลิ๊ก

administrator

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *