fbpx

admin

administrator

ทำไมเงินเดือนคนทำงานสายดาต้า (DATA) ถึงสูง เพราะดาต้าสำคัญแบบนี้ไงล่ะ

เพราะดาต้าสำคัญ!! การทำการตลาดด้วยการใช้ข้อมูล (data) เป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก เนื่องจากมันสามารถส่งผลถึงความสำเร็จของธุรกิจของคุณ ดังนั้นเรามาทำความเข้าใจว่าทำไมการใช้ data ในการตลาดมีความสำคัญอย่างมากกันดีกว่าค่ะ
Read More